Wat is er te doen bij u in de buurt?
  • Alle

Deutekom: Aandact voor de Doetinchemse Kazemat

donderdag 14 maart 19:30 uur


Doetinchem - Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van Historische Vereniging Deutekom wordt een videopresentatie verzorgd door Dick Bulten, met daarin ook aandacht voor de Doetinchemse Kazemat.

De ledenvergadering in zaal De Kruisberg op donderdag 14 maart begint om 19.30 uur De lezing om circa 20.00 uur De toegang is gratis.

Gedurende drie en een half jaar heeft natuurfilmer Dick Bulten opnamen van grofwild gemaakt op diverse Veluwse locaties. De hoofdrolspelers in de documentaire 'Grofwild op de Veluwe' zijn de vijf grootste wilde zoogdieren in Nederland: edelhert, damhert, ree, wild zwijn en moeflon. Na een kort overzicht van hun leefgebied, volgt de camera eerst de jaarlijkse ontwikkelingen en gedragingen van deze diersoorten. Daarna wordt ingegaan op het beheer.

Vaak zijn daarbij de belangen van de grondgebruikers in de verschillende leefgebieden tegengesteld. Veel oppervlakte is in gebruik voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Niet alleen om de door het wild veroorzaakte schade aan gewassen en bossen te verminderen, maar ook door de vele aanrijdingen met deze dieren, moet er beheerd worden. Omdat daarvoor in ons land geen predatoren meer zijn, betekent het dat er binnen een groot aantal leefgebieden jaarlijks afschot plaatsvindt van het aantal dat boven de natuurlijke draagkracht voor die leefgebieden gewenst is. Het welzijn van het grofwild staat daarbij voorop. Voor iedereen die begaan is met de natuur en open staat voor een realistische kijk op het beheer, is deze 48 minuten durende film een rijke bron van informatie.

Na de pauze bekijken we een aantal Wehlse landgoederen: binnen het zuid-westelijke bosgebied bevinden zich de deelgebieden het Jagershuis, Stillewald en Plakslag. Het ?Achterhoeksche boerenleven op Heinoorden? laat unieke beelden zien die dat verhaal vertellen in de periode van 1935 tot 1955. Aansluitend ?Nostalgisch dorsen?: een demonstratie van het dorsen van rogge met de stationaire Steenman dorsmachine.

Tenslotte een wel zeer actueel onderwerp: de Doetinchemse Kazemat. Een uitleg van de archeoloog geillustreerd met beelden ter plaatse tijdens de opgravingen.
locatie

zalencentrum De Kruisberg
Kruisbergseweg 172
Doetinchem