Wat is er te doen bij u in de buurt?
  • Alle

Avond over 'anders zijn' in de kerk

maandag 11 februari 20:00 uur


In de Emmaüskerk aan de Dorpsweg in Hattem wordt maandag 11 februari een bezinningsavond gehouden over geloof, kerk en homoseksualiteit. Dit keer wordt de korte film ‘Meer dan een letter’ van Sander Houwen vertoond. Want wie gaan er schuil achter die letters LHBTQ en het woord LHBTQ’ers? Elke letter uit deze afkorting staat voor meer dan alleen een letter, maakt deze film duidelijk. Daarin worden vijf jonge mensen geportretteerd met ieder een verschillende seksuele geaardheid of genderidentiteit. Hoe gaan zij met deze werkelijkheid om?

De zogenaamde Nashville-verklaring deed recent veel stof opwaaien, niet alleen in maar ook buiten kerkelijk Nederland. Maar zijn mensen die ‘anders zijn’ niet ook heel gewoon? Ieder mens mag toch zichzelf zijn?

Na het bekijken van de film is er alle gelegenheid om eigen ervaringen en meningen te delen. Ds. Wim Hortensius zal de gesprekken begeleiden. Iedereen is van harte welkom! En niemand hoeft zich van te voren op te geven.


Kleuren van de regenboog op een  symbolische roze ondergrond Kleuren van de regenboog op een symbolische roze ondergrond ©Foto: Hans Lambrechtslocatie

Emmauskerk Hattem
Dorpsweg 27
Hattem