Wat is er te doen bij u in de buurt?
  • Alle

Lezing OVWEHL: IJssellinie

maandag 11 februari 20:00 uur


Wehl - Den NAVO-verdedigingslinie uit de Koudeoorlog. De regering besloot in de jaren vijftig van de 20ste eeuw grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water te zetten als de Sovjet-Unie en haar bondgenoten een opmars zouden beginnen. Deze waterlinie wat tot eind 1990 een groot geheim. De Stichting IJssellinie is een vrijwilligers organisatie. Zij restaureert en beheert de overblijfselen bij Olst van de verdedigingslinie. Van 1950 tot 1968 moest deze linie ervoor zorgen dat het Rode Leger zou worden vertraagd. In het diepste geheim werden stuwen sluizen en inlaatwerken gebouwd. Ook werden veel verdedigingswerken aangelegd. Pas na de opheffing van de geheimhouding in 1990 en na archiefonderzoek werd duidelijk wat de IJssellinie was en wat de consequenties zouden zijn geweest voor de bevolking als de waterlinie daadwerkelijk in werking was getreden. Er zal extra aandacht worden besteed aan Wehl , en de inundatiekaarten van het gebied worden opgenomen in de presentatie. ¦


De IJsselinie De IJsselinie ©www.ijssellinie.nllocatie

Slangenburgse kerk
IJzevoordseweg 35
7004hv Doetinchem